Bộ khuếch đại sợi quang acrylic IFM

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Kích thước Nguyên vật liệu Phạm vi
tối thiểu
Phạm vi
tối đa
OBF500 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF501 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE i 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF502 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF503 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
2 m
100 mm
OBF509 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE  0 m
0 mm
1.8 m
100 mm