Bộ khuếch đại sợi quang thuy tinh IFM

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Kích thước Nguyên vật liệu Phạm vi
tối thiểu
Phạm vi
tối đa
OBF504 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF506 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
0.4 m
40 mm
OBF505 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF507 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
1 m
150 mm
OBF508 Bộ khuếch đại sợi quang 36 x 15 x 60 mm PPE 0 m
0 mm
1 m
150 mm