Bộ khuếch đại đa kênh cho cảm biến sợi quang thủy tinh IFM

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Tên sản phẩm Kích thước Vật liệu Phạm vi
tối thiểu
Phạm vi tối đa
OO5000 Bộ khuếch đại sợi quang 79.8 x 66.4 x 70.7 mm
vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
mặt LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)
0 mm 3.8 m
300 mm
OO5001 Bộ khuếch đại sợi quang 79.9 x 79.4 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
mặt LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 3.8 m
300 mm
OO5002 Bộ khuếch đại sợi quang 76.5 x 92.4 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
mặt LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 3.8 m
300 mm
OO5003 Bộ khuếch đại sợi quang 76.5 x 105.4 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
mặt LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 3.8 m
300 mm
OO5008 Bộ khuếch đại sợi quang 79.8 x 66.4 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
mặt LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 3.8 m
300 mm