Bộ khuếch đại đa kênh cho cảm biến sợi quang acrylic IFM

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Tên sản phẩm Kích thước Vật liệu Phạm vi tối thiểu Phạm vi tối đa
OO5004 Bộ khuếch đại sợi quang 79.9 x 76.9 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
Cổng LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 0.4 m
200 mm
OO5005 Bộ khuếch đại sợi quang 79.9 x 100.5 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
Cổng LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 0.4 m
200 mm
OO5006 Bộ khuếch đại sợi quang 76.5 x 123.9 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
Cổng LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 0.4 m
200 mm
OO5007 Bộ khuếch đại sợi quang 76.5 x 149 x 70.7 mm

vỏ: ABS; màn hiển thị: PMMA;
Cổng LED: SEPS; bao che: kẽm đúc tráng nhựa(PA)

0 mm 0.4 m
200 mm