Chuôi nối Erowa ITS dùng cho máy xung gia công tia lửa điện EDM

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM, Sản phẩm
Mã hàng Mô tả Ứng dụng Chế độ
 ER-010755 Chucking spigot F/M EDM  (20 cái / bộ)
Có lỗ xối flushing
EDM/Phay Manual
ER-051381
ER-010742
Chucking spigot F/M Production (20 chiếc/bộ)
Không có lỗ xối flushing
Chucking spigot F/M production 1 bộ
Phay Manual
 ER-007980 Chucking spigot F/A Inox  (20 cái/bộ)
Bu lông inox, không có lỗ xối flushing
Cắt dây Tự dộng
 ER-015465 Chucking spigot F/A EDM (20 cái/bộ)
Có lỗ xối flushing
EDM/Phay Tự động

 

spigot