Hệ thống thay khuôn nhanh tự động cho các nhà máy đúc nhựa

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật

Hệ thống thay khuôn nhanh – Quick Mold Change là giải pháp tự động hóa từ khâu quản lý hệ thống để khuôn, robot và xe chở/thay khuôn tự động, kết hợp cung các thiết bị kẹp khuôn tự động (kẹp thủy lực hoặc kẹp từ ) tại từng máy đúc nhựa… giúp nâng cao năng suất và quản lý sản xuất hiệu quả, tự động.

Mô phỏng hệ thống thay khuôn nhanh Mico (Korea)