Nguyên lý hoạt động hệ thống thay khuôn nhanh Mico cho máy dập

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật

Hệ thống thay khuôn nhanh (QDC) cho máy dập giúp cho việc đưa khuôn vào máy, kẹp khuôn trở nên vô cùng nhẹ nhành và nhanh chóng.

Hệ thống bao gồm:
– Preroller : Thanh con lăn dẫn khuôn trước máy
– Dielifter: Thanh nâng thủy lực dẫn khuôn trong bàn máy
– Các đầu kẹp thủy lực ( SY hoặc LY)
– Bộ nguồn thủy lực và điều khiển