Top 6 sản phẩm tiết kiệm năng lượng của SMC

Posted on Posted in Tin tức, Tin tức kỹ thuật
Nozzles for Blowing KN Series Impact Blow Gun IBG Series Booster Regulator VAB Series
Air Saving Speed Controller AS-R/AS-Q Series Vacuum Ejector ZK2□A Series Refrigerated Air Dryer IDFmFS Series

Top 6 sản phẩm tiết kiệm tiêu hao khí và điện năng của SMC được đề xuất cho các nhà máy sản xuất

1/ Đầu thổi khí KN

2/Súng thổi khí xung lực IBG

3/ Bộ kích áp VBA

4/Van tiết lư AS-R/AS-Q

5/ Bộ tạo chân không ZK2

6/Máy sấy khí IDF-FS