Cảm biến an toàn Ifm OY series

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm

Hãng sản xuất: IFM Germany

Cảm biến an toàn  ; cảm biến vùng (light curtain) series OY có độ phân giải 14mm và 30mm;

và kích thước chiều cao bao vể của thanh cảm biển từ 160mm đến 1510mm

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Độ phân giải Chiều cao
vùng bảo vệ
Chiều rộng
vùng bảo vệ (*)
OY044S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 610 mm 0…4 m
OY047S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1060 mm 0…4 m
OY050S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1510 mm 0…4 m
OY048S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1210 mm 0…4 m
OY046S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 910 mm 0…4 m
OY005S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 760 mm 0…3 m
OY043S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 460 mm 0…4 m
OY035S ESPE type 2 30 mm 760 mm 0…4 m
OY001S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 160 mm 0…3 m
OY041S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 160 mm 0…4 m
OY045S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 760 mm 0…4 m
OY033S ESPE type 2 30 mm 460 mm 0…4 m
OY034S ESPE type 2 30 mm 610 mm 0…4 m
OY036S ESPE type 2 30 mm 910 mm 0…4 m
OY004S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 610 mm 0…3 m
OY003S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 460 mm 0…3 m
OY007S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1060 mm 0…3 m
OY042S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 310 mm 0…4 m
OY031S ESPE type 2 30 mm 160 mm 0…4 m
OY006S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 910 mm 0…3 m
OY002S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 310 mm 0…3 m
OY049S ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1360 mm 0…4 m
OY222S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 310 mm 0…10 m
OY032S ESPE type 2 30 mm 310 mm 0…4 m