Cảm biến vùng an toàn – Sử dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chỉ định sản phẩm Tuân thủ các yêu cầu Độ phân giải (khả năng phát hiện d) Chiều cao khu vực được bảo vệ Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng thấp)
OY453S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1810 mm 0…7 m
OY450S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1510 mm 0…7 m
OY444S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 610 mm 0…7 m
OY436S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 910 mm 0…3 m
OY438S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 1210 mm 0…3 m
OY405S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 760 mm 0…2 m
OY403S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 460 mm 0…2 m
OY448S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1210 mm 0…7 m
OY443S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 460 mm 0…7 m
OY446S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 910 mm 0…7 m
OY442S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 310 mm 0…7 m
OY439S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 1360 mm 0…3 m
OY447S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1060 mm 0…7 m
OY449S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1360 mm 0…7 m
OY440S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 1510 mm 0…3 m
OY435S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 760 mm 0…3 m
OY434S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 610 mm 0…3 m
OY407S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1060 mm 0…2 m
OY437S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 1060 mm 0…3 m
OY441S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 160 mm 0…7 m
OY431S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 160 mm 0…3 m
OY445S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 760 mm 0…7 m
OY433S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 460 mm 0…3 m
OY432S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 310 mm 0…3 m