Cảm biến hình ảnh Cognex In-sight Snapp

Posted on Posted in Camera vision 2D Cognex, Sản phẩm

Cognex In-sight Snapp series là dòng cảm biến hình ảnh thông minh với khả năng kiểm tra ngoại quan cực mạnh (phát hiện lỗi có/không, lỗi xước, dị vật …) và tính năng sử dụng vô cùng đơn giản, thiết lập trong vài phút.

Cảm biến hình ảnh Snapp vượt qua giới hạn của những cảm biến thông thường (như cảm biến quan, cám biến tiệm cận..) để thực hiện các nhiệm vụ phát hiện vật thể một cách chính xác và mạnh mẽ hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN-SIGHT SNAPP
Weight 6.2 mm: 141 g
16 mm: 169 g
Right angle configuration adds 50 g
Power 24 V DC +/- 10% and Power over Ethernet (PoE)
Power Consumption ≤7.5W
Operating Temperature 0–40 °C (32–104 °F)
Storage Temperature -10–60 °C (14–140 °F)
Humidity <95% non-condensing
Environmental IP67
Shock (Shipping and Storage) IEC 60068-2-27: 1000 shocks, semi- sinusoidal, 11 g, 10 ms
ISTA-1A standardized testing – packaged products 150 lb or less
Vibration (Shipping and Storage) IEC 60068-2-6: vibration test in each of the three main axis for 2 hours
@ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15 mm)
FedEx vibration testing for packaged products 150 lbs or less
RS-232 RxD, TxD according to TIA/EIA-232-F
High-Speed Outputs 0, 1, 2, 3 IMAX: 50 mA
VOL: ≤ ± 3 V @ 50 mA
Inputs 0 (Trigger), 1, 2, 3 VIL: ≤ ± 6 V
VIH: ≥ ± 12 V
ITYP: 4.2 mA @ 24 V
Ethernet 10/100/1000. Full duplex or half duplex.
Program Storage 20 for each application
Image Sensor 1/2.8-inch CMOS monochrome and color
Image Sensor Properties Pixel size: 2.8 μm (H) x 2.8 μm (V)
Pixels 1440 x 1080 (1.6 MP)
Lens Type Autofocus: 6.2 mm, 16 mm (high speed liquid lens)
Một số ứng dụng tiêu biểu của cảm biến vision thông minh Snapp

Kiểm tra phát hiện lỗi đầu nối dây điện ô tô

Kiểm tra dị vật trong thực phẩm trước khi đóng hộp

Kiểm tra phân loại nhãn mác mỹ phẩm

Kiểm tra phân loại nhiều mức vòng bi

Kiểm tra Có/Không trong lắp ráp linh kiện điện tử

Kiểm xoát kiện hàng trong logistic

Product ID Độ
phân giải
Mono
/Color
Thiết kế Ống kính Đèn Tools
SP2801MR-WR-AD 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red Anomaly Detector
SP2801CW-WR-AD 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White Anomaly Detector
SP2801MR-WR-2C 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red 2-Class
Classified
SP2801CW-WR-2C 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White 2-Class
Classified
SP2801MR-WR-AL 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red All
applications
SP2801CW-WR-AL 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White All
applications
SP2801MR-NS-AD 1.6 MP Mono Thẳng 16 mm HSLL Red Anomaly Detector
SP2801CW-NS-AD 1.6 MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White Anomaly Detector
SP2801MR-NS-2C 1.6MP Mono Thẳng 16 mm
HSLL
Red 2-Class
Classified
SP2801CW-NS-2C 1.6MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White 2-Class
Classified
SP2801MR-NS-AL 1.6 MP Mono Thẳng 16 mm
HSLL
Red All
applications
SP2801CW-NS-AL 1.6 MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White All
applications