Cảm biến hình ảnh Cognex In-sight Snapp

Posted on Posted in Camera vision 2D Cognex, Sản phẩm

Cognex In-sight Snapp series là dòng cảm biến hình ảnh thông minh với khả năng kiểm tra ngoại quan cực mạnh (phát hiện lỗi có/không, lỗi xước, dị vật …) và tính năng sử dụng vô cùng đơn giản, thiết lập trong vài phút.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN-SIGHT SNAPP
Weight 6.2 mm: 141 g
16 mm: 169 g
Right angle configuration adds 50 g
Power 24 V DC +/- 10% and Power over Ethernet (PoE)
Power Consumption ≤7.5W
Operating Temperature 0–40 °C (32–104 °F)
Storage Temperature -10–60 °C (14–140 °F)
Humidity <95% non-condensing
Environmental IP67
Shock (Shipping and Storage) IEC 60068-2-27: 1000 shocks, semi- sinusoidal, 11 g, 10 ms
ISTA-1A standardized testing – packaged products 150 lb or less
Vibration (Shipping and Storage) IEC 60068-2-6: vibration test in each of the three main axis for 2 hours
@ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15 mm)
FedEx vibration testing for packaged products 150 lbs or less
RS-232 RxD, TxD according to TIA/EIA-232-F
High-Speed Outputs 0, 1, 2, 3 IMAX: 50 mA
VOL: ≤ ± 3 V @ 50 mA
Inputs 0 (Trigger), 1, 2, 3 VIL: ≤ ± 6 V
VIH: ≥ ± 12 V
ITYP: 4.2 mA @ 24 V
Ethernet 10/100/1000. Full duplex or half duplex.
Program Storage 20 for each application
Image Sensor 1/2.8-inch CMOS monochrome and color
Image Sensor Properties Pixel size: 2.8 μm (H) x 2.8 μm (V)
Pixels 1440 x 1080 (1.6 MP)
Lens Type Autofocus: 6.2 mm, 16 mm (high speed liquid lens)
Ứng dụng kiểm tra phát hiện lỗi

Kiểm tra đánh giá phảm phẩm đầu nối dây điện được lắp ráp hoàn thiện

Kiểm tra dị vật trong thực phẩm trước khi đóng hộp

Detect presence/absence of components during assembly

Electric Vehicles

Phát hiện lỗi trên bền mặt sản phẩm, như vết xước, nhăn

Phân loại 2 mức

Đánh tra độ đồng nhất sản phẩm vòng bi ô tô

Consumer Packaged Goods

Kiểm tra phân loại hàng mỹ phẩm theo lable

Kiểm tra Có/Không trong lắp ráp linh kiện điện tử

Kiểm xoát luân chuyển hàng hóa logistic trên chuyền tự động đảm bảo phân loại đi đúng chỗ

Lựa chọn model cảm biến hình ảnh In-sight SnAPP

Product ID Độ
phân giải
Mono
/Color
Thiết kế Ống kính Đèn Tools
SP2801MR-WR-AD 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red Anomaly Detector
SP2801CW-WR-AD 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White Anomaly Detector
SP2801MR-WR-2C 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red 2-Class
Classified
SP2801CW-WR-2C 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White 2-Class
Classified
SP2801MR-WR-AL 1.6 MP Mono Gập 6.2 mm
HSLL
Red All
applications
SP2801CW-WR-AL 1.6 MP Color Gập 6.2 mm
HSLL
White All
applications
SP2801MR-NS-AD 1.6 MP Mono Thẳng 16 mm HSLL Red Anomaly Detector
SP2801CW-NS-AD 1.6 MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White Anomaly Detector
SP2801MR-NS-2C 1.6MP Mono Thẳng 16 mm
HSLL
Red 2-Class
Classified
SP2801CW-NS-2C 1.6MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White 2-Class
Classified
SP2801MR-NS-AL 1.6 MP Mono Thẳng 16 mm
HSLL
Red All
applications
SP2801CW-NS-AL 1.6 MP Color Thẳng 16 mm
HSLL
White All
applications