Lưới đèn an toàn – Sử dụng trong tự động hóa nhà máy

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chỉ định sản phẩm Tuân thủ các yêu cầu Số lượng dầm Chiều cao khu vực được bảo vệ Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng thấp)
OY115S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…4 m
OY116S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…4 m
OY112S Lưới đèn an toàn ESPE type 2 3 810 mm 0…4 m
OY113S Lưới đèn an toàn ESPE type 2 4 910 mm 0…4 m
OY111S Lưới đèn an toàn ESPE type 2 2 510 mm 0…4 m
OY114S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…4 m
OY122S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…10 m
OY953S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 8…30 m
OY120S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…10 m
OY121S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…10 m
OY952S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 8…30 m
OY951S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 8…30 m
OY511S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…4 m
OY512S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…4 m
OY513S Lưới đèn an toàn ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…4 m