Cảm biến an toàn light curtain Ifm OY9

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Số lượng thanh Chiều cao
vùng bảo vệ
Chiều rộng
vùng bảo vệ (*)
OY901S ESPE type 4 / SIL 3 2 510 mm 0…6 m
OY903S ESPE type 4 / SIL 3 4 910 mm 0…6 m
OY902S ESPE type 4 / SIL 3 3 810 mm 0…6 m