Chổi đánh bóng Miracle

Posted on Posted in Dụng cụ đánh bóng khuôn, Đầu đánh bóng, Sản phẩm

Hãng sản xuất : Yataghan (Đài Loan)

Chổi đánh bóng là dụng cụ được dùng kết hợp với máy mài khí để đánh ba via, đánh rỉ cũng như để đánh bóng bền mặt chi tiết cơ khí, khuôn mẫu

Các vật liệu được dùng là lông lợn, lông ngựa, sợi lên, hoặc sợi đồng, sợi inox tùy thuộc ứng dụng.

Chổi có nhiều hình dạng từ D5 đến D30

Cán D3

 

Vật liệu chổi Chổi sợi lông lợn Chổi sợi
lông ngựa 
Chổi sợi
len
Chổi sợi đồng  Chổi sợi inox
Kích thước Mã hàng Mã hàng Mã hàng Mã hàng Mã hàng
5D X 6T ABB-A5 ABH-A5 ABW-A5 ABC-A5 ABS-A5
6D X 8T ABB-A6 ABH -A6 ABW -A6 ABC-A6 ABS -A6
8D X 10T ABB-A8 ABH -A8 ABW -A8 ABC-A8 ABS -A8
20D X 2T ABB-T20 ABH -T20 ABW -T20 ABC-T20 ABS -T20
25D X2T ABB-T25 ABH -T25 ABW -T25 ABC-T25 ABS -T25
30D X 2T ABB-T30 ABH -T30 ABW -T30 ABC-T30 ABS -T30
10D X 7T ABB-F10 ABH -F10 ABW -F10 ABC-F10 ABS -F10
15D X 8T ABB-F15 ABH -F15 ABW -F15 ABC-F15 ABS -F15