Hệ thống giám sát rung và chuẩn đoán IFM

Posted on Posted in Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Hệ thống giám sát tình trạng, Sản phẩm

Cảm biến rung

 Mã sản phẩm Dải đo rung  Tần số  Ngõ ra Chứng nhận
tiêu chuẩn
 Cấp bảo vệ
VVB021 0…45 mm/s 2…10000 Hz thường mở/thường đóng
(có thể cài đặt tham số)
CE IP 67, IP 68, IP 69K
0…50 g
VVB010 0…45 mm/s 2…10000 Hz thường mở/thường đóng
(có thể cài đặt tham số)
CE IP 67, IP 68, IP 69K
0…50 g
VVB011 0…45 mm/s 2…10000 Hz thường mở/thường đóng
(có thể cài đặt tham số)
CE IP 67, IP 68, IP 69K
0…50 g
VVB001 0…45 mm/s 2…10000 Hz thường mở/thường đóng
(có thể cài đặt tham số)
CE IP 67, IP 68, IP 69K
0…50 g
VVB020 0…45 mm/s 2…10000 Hz thường mở/thường đóng
(có thể cài đặt tham số)
CE IP 67, IP 68, IP 69K
0…50 g
VTV122 0…25 mm/s 10…1000 Hz analogue CE, cULus, EAC IP 67, IP 68, IP 69K
VKV021 0…25 mm/s 10…1000 Hz thường đóng; analogue CE, cULus, EAC IP 67
VKV022 0…50 mm/s 10…1000 Hz hường đóng; analogue CE, cULus, EAC IP 67
VNB001 0…500 mm/s 2…1000 Hz analogue CE, cULus, EAC IP 67
VTV121 0…50 mm/s 10…1000 Hz analogue CE, cULus, EAC IP 67, IP 68, IP 69K
VNB211 0…25 g 0…6000 Hz analogue CE, cULus, EAC IP 67
VTV12A 0…25 mm/s 10…1000 Hz analogue CE, ATEX II 3D, ATEX II 3G IP 67

 

 

2.Bộ chuẩn đoán cho cảm biến rung

 Mã sản phẩm  Ứng dụng  Dải tần số  Truyền thông Protocol  Nguồn điện DC
VSE002 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet TCP/IP 24 V
VSE100 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet TCP/IP 24 V
VSE150 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet PROFINET IO 24 V
VSE151 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet EtherNet/IP 24 V
VSE153 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet Modbus TCP 24 V
VSE152 Cảm biến rung và thiết bị chuẩn đoán 0…12000 Hz Ethernet EtherCAT 24 V