Đầu phay chuyển góc MST AHB/AHC

Posted on Posted in Dụng cụ cắt MST, Sản phẩm

Kiểu modular


angle_6

 

sunpohyo Cutting data

 

 

 

Kiểu Solid (gá cố đinh)


angle_7

 

sunpohyo Cutting data

 

Kiểu Flange (gắ mặt bích)


angle_8

 

sunpohyo

 

 

Kiểu Univerasal (Quay góc linh hoạt)


angle_9

 

sunpohyo Cutting data