Mâm cặp nằm ngang Kitagawa NV series

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm

Mô tả:

Mâm cặp có công suất bảo trì thấp dành cho máy tiện đứng
Hàm đế kín để ngăn chặn sự xâm nhập của mạt sắt và chất làm mát
Dòng NV tương thích với các loại hàm cứng và mềm tiêu chuẩn do có niêm phong ở chân đế.
Thông số kỹ thuật:

Model NV15C15 NV18C15 NV21C15 NV24C15
Gripping Range (mm) Max. 381 450 530 610
Min. 72 133 69 152
Jaw Stroke (Diameter) (mm) 16 16 16 16
Plunger Stroke (mm) 35 35 35 35
Max. Draw Bar Pull Force (kN) 82 82 82 82
Max. Static Gripping Force (kN) 247 247 272 272
Max. Speed (min-1) 2900 2600 1800 1700
Moment of Inertia (kg・m2) 2.7 4.1 7.6 12.8
Net Weight (kg)
(with Soft Top Jaws)
139 166 227 282
Matching Cylinder Y2035R Y2035R Y2035R Y2035R
Matching Soft Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included.
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Matching Hard Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included.
HB15N1 HB15N1 HB18B2 HB18B2

 

 

Model NV28C15 NV32C15 NV36C15 NV40C15
Gripping Range (mm) Max. 700 800 914 1000
Min. 152 152 152 152
Jaw Stroke (Diameter) (mm) 16 16 16 16
Plunger Stroke (mm) 35 35 35 35
Max. Draw Bar Pull Force (kN) 82 82 82 82
Max. Static Gripping Force (kN) 272 272 272 272
Max. Speed (min-1) 1200 1100 1000 800
Moment of Inertia (kg・m2) 21.9 37.2 62.4 91.5
Net Weight (kg)
(with Soft Top Jaws)
360 472 594 738
Matching Cylinder Y2035R Y2035R Y2035R Y2035R
Matching Soft Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included.
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Matching Hard Jaws
Note) Jaw-mounting bolts are not included.
HB18B2 HB18B2 HB18B2 HB18B2