Mâm cặp 3 chấu Kitagawa NL series

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm

 

Mâm cặp NL series là dòng mâm cặp 3 chấu, lỗ tâm kín và hành trình chấu cặp lớn

Model NL04 NL06 NL08 NL10 NL12 NL18
Đường kính lỗ tâm (mm)
Phạm vi cặp (mm) Max. 110 165 210 254 304 450
Min. 9 21 21 24 32 124
Hành trình cấu cặp
(đường kính) (mm)
12.1 13 16.2 18.1 19.4 26
Hành trình Plunger (mm) 15 20 25 28 30 40
Lực kép Draw Bar max (kN) 10 21 30 40 54 91
Lực kẹp tĩnh max (kN) 14.4 39 60 81 111 186
Tốc độ quay max (min-1) 5000 4300 3600 3100 2500 2100
Momen quán tính (kg・m2) 0.008 0.045 0.138 0.3 0.725 2.35
Khối lượng (kg)
(với chấu mềm)
4.1 12 22.9 34.6 60 124
Xylanh kết nối phù hợp Y0715R Y1020R Y1225R Y1530R Y1530R Y2050R
Chấu mềm phù hợp (*) Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Standard
Extra Tall
Chấu cứng phù hợp (*) HB04N1 HB06A1
HB06B1
HB08A1 HB10A1 HB12B1 HB15N1

(*) Không bao gồm bulong lắp chấu