Đá đánh bóng kim cương Miracle

Posted on Posted in Đầu đánh bóng

Độ hạt: #100, #200, #400, #600, #800, #1000, #1200, #1800, #2000, #3000, #5000

Kích thước
W x (R) x X x L

Vật liệu cán

Mã đặt hàng

10x2x40

Cán nhựa

DPS-01-(Độ hạt)

5x2x40

Cán thép

DPS-02-(Độ hạt)

5x(2.5R)x4x40

Cán thép

DPS-03-(Độ hạt)

10x2x30

Cán nhôm

DPS-04-(Độ hạt)

10x3x120

DPS-05-(Độ hạt)

4x4x100

DPS-06-(Độ hạt)

13x3x100

DPS-07-(Độ hạt)

6x2x100

DPS-08-(Độ hạt)

Diamond polishing stones-1 Diamond polishing stones-2

Ứng dụng:

Đá đánh bóng kim cương được coi là hoàn thiện cuối cùng cho các công cụ cắt. Nó được sử dụng để tinh chỉnh một bề mặt bằng cách loại bỏ các đường xước và các khiếm khuyết bề mặt khác. Do đó kéo dài tuổi thọ công cụ và làm mịn bề mặt. Cũng áp dụng để phủ gốm sứ vonfram và thép cứng.