Mũi sửa đá bằng tay Miracle

Posted on Posted in Mũi sửa đá kim cương
Mũi sửa đá bằng tay DDH-1

Form

Diamond Tips

Grit Size

Order No.

DDH-2
Tổng chiều dài: 160mm

2A

R

DDH-01R
DDH-01F

F

DDH-3
Tổng chiều dài: 200mm
DDH-4

1A

R

DDH-02R
DDH-02F

F

Chỉ dẫn mạt

Mạt kim cương

Hoạt động của đá mài nghiền

Coarse

#16/20 + #20/30

#60 HU (more coarse)

Medium

#30/50

#80 ~ #120

Fine

#50/80

#150 HW (more fine)