Mũi sửa đá đơn Miracle

Posted on Posted in Mũi sửa đá kim cương
SINGLE DIAMOND DRESSERS
Application:

Chất liệu (Shank): Tip SK4: Kim cương tự nhiên

DDS-1
Installation and opration Order Ex. : DDS-020-A(or B)
DDS-2

Dia. Wt. Code

Approx. Wt.(cts)

Kích thước bánh mài (mm)

Mã đặt hàng

Chân

#2

0.10 cts

Ø150 x 25 or smaller

DDS-010

Ø10 x 80L
(A)Ø12 x 100L
(B)

#3

0.12 cts

DDS-012

#4

0.15 cts

DDS-015

#5

0.18 cts

DDS-018

#10

0.20 cts

DDS-020

#15

0.25 cts

Ø150 ~ Ø300 x 25

DDS-025

#20

0.35 cts

DDS-035

#25

0.50 cts

DDS-050

#33

0.75 cts

DDS-075

#50

1.0 cts

Ø300 ~ Ø450 x 25 ~ 40

DDS-100

#75

1.5 cts

Ø450 ~ Ø600 x 50 ~ 100

DDS-150

#100

2.0 cts

Ø600 hoặc lớn hơn

DDS-200