Mũi sửa đá đa điểm Miracle

Posted on Posted in Mũi sửa đá kim cương
MULTI POINT DIAMOND DRESSERS
Ứng dụng:
Đối với bề mặt của bánh mài nhôm oxit,
như A, WAGA … bánh xe.
DDM-1-1

Chất lượng kim cương

Chân

Độ phân phối kim cương

Mã đặt hàng

3

Ø12 x 100L

 DDM-1

DDM-03101

3

Ø12 x 100L

 DDM-2

DDM-03102

5

Ø12 x 100L

 DDM-3

DDM-05101

6

Ø12 x 100L

 DDM-4

DDM-06101

7

Ø12 x 100L

 DDM-5

DDM-07101