Đầu đo tiếp xúc Erowa cho máy gia công tia lửa điện

Posted on Posted in Hệ thống gá kẹp Erowa cho máy xung EDM

Đầu đo tiếp xúc, xác định vị trí của phôi trong gia công EDM

ER-010561 : đầu đo cầu 2 , dài 79mm

ER-010560 : đầu đo cầu 5 , dài 79mm