Bộ tạo chân không 2 tác dụng SMC – ZH-X185 Series

Posted on Posted in Bộ tạo chân không

ZH-X185 Series là dòng sản phẩm mới với kết cấu 1 đầu vào khí nén;  và 1 đầu ra khí nén (với lưu lượng có thể tăng gấp 4 lần) ; và 1 đầu ra chân không ( với lưu lượng tăng gấp 3 lần).

Ứng dụng đa dạng:

vacumm-blow1

vaccum-hut thoi