Hợp kim đồng tấm cuộn Cu-Ni-Si

Posted on Posted in Đồng hợp kim tấm cuộn, Sản phẩm
ASTM/CDA DIN/EN JIS GB
C19010 CuNiSi
C70250 C7025 QSi1-3
C70260 CuNi2Si QSi0.6-2.1