Bộ đánh giá giám sát lưu lượng

Posted on Posted in Cảm biến lưu lượng, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Số lượng đầu ra kỹ thuật số Chỉ định sản phẩm Điện áp hoạt động DC Thiết kế điện Vỏ bảo vệ
SN0150 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 20
SR0150 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V relay IP 20
SR5900 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 19…36 V PNP IP 67
SR2301 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V relay IP 40
SR5906 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 67
SR307A Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V relay IP 20
SN2301 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 40
SR0127 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V PNP IP 50
SR0151 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V relay IP 20
SR0153 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng 24 V relay IP 20
SN0151 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 20
SN0152 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 20
SN0500 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 20
SN2302 CMàn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 40
SN2303 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 40
SN2304 Màn hình điều khiển cho cảm biến lưu lượng relay IP 40