Cảm biến an toàn IFM OY8

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Độ phân giải Chiều cao vùng bảo vệ Chiều rộng vùng bảo vệ (*)
OY826S ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 760 mm 0…6 m
OY827S ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 910 mm 0…6 m
OY828S ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 1060 mm 0…6 m
OY808S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1210 mm 0…3 m
OY825S ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 610 mm 0…6 m
OY806S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 910 mm 0…3 m
OY804S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 610 mm 0…3 m
OY815S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 610 mm 0…6 m
OY819S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 1210 mm 0…6 m
OY807S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1060 mm 0…3 m
OY805S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 760 mm 0…3 m
OY817S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 910 mm 0…6 m
OY801S ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 160 mm 0…3 m
OY816S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 760 mm 0…6 m
OY818S ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 1060 mm 0…6 m
OY829S ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 1210 mm 0…6 m

(*) với cường độ ánh sáng thấp