Cảm biến báo mức – Cảm biến điện dung để phát hiện mức điểm

Posted on Posted in Cảm biến báo mức, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chiều dài đầu dò L Mức độ đo lường Thiết lập nhà máy Chiều dài đầu dò Thiết kế điện
KG6000 PNP
KI6000 PNP
KI5085 PNP
KI5083 PNP
KQ6001 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)
KQ5100 PNP
KQ6005 PNP
KQ6004 PNP
KI5087 PNP
KQ5101 PNP
KQ5102 PNP
KQ6002 PNP
KI5082 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)
KG5065 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN:; khi sử dụng tải điện trở <20 kΩ)
KG5066 PNP
KG5071 PNP
KI5031 NAMUR
KI5030 NAMUR
KI5084 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)
KQ6003 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)
KG5067 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)
KG5069 PNP
KQ6006 NPN
KI5086 PNP/NPN; (tự động phát hiện tải PNP / NPN)