Cảm biến lưu lượng nhỏ gọn cho khu vực vệ sinh

Posted on Posted in Cảm biến lưu lượng, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chiều dài cài đặt Vật liệu (phần ướt) Thiết kế điện Quy trình kết nối Chức năng đầu ra
SI6800 thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP G 1 Aseptoflex Vario thường mở / thường đóng; (tham số)
SI6700 54.8 mm thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP G 1 Aseptoflex Vario thường mở / thường đóng; (tham số)
SI6000 69.5 mm thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP Aseptoflex thường mở / thường đóng; (tham số)
SI6600 thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP G 1 Aseptoflex Vario thường mở / thường đóng; (tham số)
SI6200 thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP Aseptoflex thường mở / thường đóng; (tham số)
SI6100 34.5 mm thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc điểm bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4 PNP Aseptoflex thường mở / thường đóng; (tham số)