Máy quét laser 3D Cognex DS1000 series

Posted on Posted in Máy kiểm tra ngoại quan tự động, Máy vision 3D Cognex, Sản phẩm
Máy quét laser 3D Cognex DS1000 series
Thông số kỹ thuật DS1050 DS1101 DS1300 DS925B
FOV gần  (mm) 43 64 90 23.4
FOV xa (mm) 79 162 410 29.1
Khoảng cách tới vật (mm) 87 135 180 53.5
Dải đo  (mm) 76 220 725 25
Cấp laser 2M 2M 2M 2M
Độ phân giải X (mm) 0.059-0.090 0.079-0.181 0.101-0.457 0.0183-0.0227
Độ phân giải Z (mm) 0.004-0.014 0.010-0.052 0.016-0.265 0.002

 

Phần mềm Cognex desinger với các công cụ xử lý ảnh 2D & 3D

*Height, volume, plane-fitting, tilt, and cross-section tools

*PatMax, IDMax and OCRMax algorithms

*Multi-head 3D image stitching