Hệ thống giám sát chất lượng dầu Ifm

Posted on Posted in Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Hệ thống giám sát tình trạng, Sản phẩm

1.Giám sát mật độ hạt

 Mã sản phẩm  Ứng dụng Dải nhiệt độ Chứng chỉ chất lượng  Cấp bảo vệ
LDP100 Optical particle monitor -10…60 °C CE IP 67

 

2. Đo độ ẩm

 Mã sản phẩm Ứng dụng Dải nhiệt độ  Chứng chỉ chất lượng Cấp bảo vệ
LDH100  Cảm biến độ ẩm dầu -40…85 °C CE, EAC IP 67