Ổ bi lăn dẫn khuôn MICO FB-C-4HS/FB-C-8HS

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy dập, Sản phẩm, Thiết bị thay khuôn nhanh

Ứng dụng:

Đặt khuôn tại chỗ trên một ổ bi tự do.

Kẹp khuôn trên vào một rãnh trượt, sau đó kẹp khuôn dưới để hạ ổ bi tự do bằng lực kẹp, sao cho chạm chặt khuôn dưới với chốt chặn (Hoặc di chuyển một rãnh trượt xuống để chạm chặt vào khuôn dưới với chốt , để kẹp khuôn dưới cùng). Nếu có bất kỳ lỗ hoặc bất thường nào trên mặt phẳng cơ sở của khuôn, hãy gắn một tấm thép lớn hơn 3,2T lên mặt phẳng đế. Ngoài ra, việc lắp đặt thêm một ổ trục tự do trên tấm di chuyển khuôn có thể giúp giảm nhân lực vận hành

Thông số kỹ thuật:

FB-C-4HS FB-C-8HS
Lifting Force in Clamping 40kg 80kg
Maximum Lifting Force in Clamping 90kg 180kg
Self-Weight Approx 360g Approx 370g
Lifting System Spring System

 

*Kích thước rãnh: (mm)

                                 Type

Item

ØA B C D ØE F
C-4HS 44 40 5 45 Ø44( +0.5;-0) 43 (+0.2; -0)
C-8HS 44 40 5 45 Ø44( +0.5;-0) 43 (+0.2; -0)

 

*Tải trọng:(kg)

                Type

Item

0.5 1 1.5 2
C-4HS 60 70 80 90
C-8HS 120 140 160 180