Thanh dẫn nâng khuôn MICO QMC-DL28 type

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy dập, Sản phẩm, Thiết bị thay khuôn nhanh

Ứng dụng:

Ứng dụng tương tự như dòng sản phẩm thanh dẫn nâng khuôn DL50.

Tuy nhiên mẫu DL28 có những thay đổi về kỹ thuật như sau:

Thông số kỹ thuật:

CYLINDER PICTH “CP”=L-(35*2)/A-I

ROLLER PITCH “RP”=50m/m

Allowable load off roller: 560kg/1ea

For a die lifter with “L” greater than 1400mm, combine 2-3 die lifters

L(mm) NUMBER OF CYLINDER ‘A’ NUMBER OF ROLLER ‘B’ CAPACITY AT (185kgf/cnf)
300 3 6 615kg
400 3 8 615kg
500 4 10 820 kg
600 4 12 820 kg
700 5 U 1025kg
800 5 16 1025kg
900 6 18 1230kg
1000 6 19 1230kg