Thanh nâng khuôn thủy lực MICO DL70 type

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy dập, Sản phẩm, Thiết bị thay khuôn nhanh

Ứng dụng:

Ứng dụng, hình dạng tương tự như đối với dòng thanh nâng dẫn khuôn DL50.

Tuy nhiên mẫu DL70 có những thay đổi về mặt kỹ thuật như sau:

Thông số kỹ thuật:

CYLINDER PICTH “CP”=L-(35*2)/A-I

ROLLER PITCH “RP”=60m/m

Tải trọng cho phép: 1000kg/1ea

Khi thanh dẫn dài hơn 1400mm, lắp ráp 2-3 thanh dẫn thường lại

L(mm) NUMBER OF CYLINDER ‘A’ NUMBER OF ROLLER ‘B’ CAPACITY AT

(185kgf/cirf)

500 3 6 1740 kg
600 3 7 1740 kg
700 4 9 2320kg
800 4 10 2320kg
900 5 11 2900kg
1000 5 12 2900kg
1100 6 14 3485kg
1200 6 15 3485kg
1300 7 16 4065kg