Ống kính Telecentric VS-LTC Series

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp VST, Sản phẩm

Thấu kính Telecentric cho hệ thống đọc mã vạch

Cảm biến với đường kính 21 – 45mm có thể sử dụng VS-LTC để mang lại hình ảnh phóng đại độ phân giải cao và rõ ràng. VS-LTC được thiết kế chuyên dụng cho cảm biến đọc mã vạch với khả năng điều chỉnh độ sâu trường ảnh, giảm khoảng tối.

Model (Đường kính hình ảnh≦ φ35㎜)

Độ phóng đại Khoảng cách hiệu dụng Khẩu độ F/# NA Chiếu sáng đồng trục Đường kính hình ảnh
VS-LTC03-130/FS 0.3x 130.2 5.8 0.026 Φ22
VS-LTC04-100-21/FS 0.4x 95.2 4 0.05 Φ20.48
VS-LTC05-130/FS 0.5x 132.9 4.6 0.055 Φ22
VS-LTC07-150/FS 0.7x 150.8 5.3 0.066 Φ21
VS-LTC1-130/FS 1.0x 131.5 6.3 0.08 Φ22
VS-LTC075-70-35/FS 0.75x 70.2 5.4 0.07 Φ35
VS-LTC075-70CO-35/FS 0.75x 70.2 5.4 0.07 Φ35
VS-LTC1-70-35/FS 1.0x 70.2 6.3 0.08 Φ35
VS-LTC1-70CO-35/FS 1.0x 70.2 6.3 0.08 Φ35
VS-LTC2-70/FSN 2.0x 70.2 12.5 0.08 Φ35
VS-LTC2-70CO/FSN 2.0x 70.2 12.5 0.08 Φ35
VS-LTC2-60/FS 2.0x 60 9.1 0.11 Φ35
VS-LTC3.3-45/FS 3.3x 45 19.2 0.086 Φ35
VS-LTC4-50CO-28/F 4.0x 52.4 20 0.1 Φ25
VS-LTC5-50CO-28/F 5.0x 51.5 25 0.1 Φ28.6
VS-LTC6-50CO-28/F 6.0x 50.9 30 0.1 Φ28.6
VS-LTC7-50CO-28/F 7.0x 50.5 35 0.1 Φ28.6

 

 

Model 

(

Đường kính hình ảnh≧ φ40㎜)

Độ phóng đại Khoảng cách hiệu dụng) Khẩu độ F/# NA Chiếu sáng đồng trục Đường kính hình ảnh
VS-LTC1-130-45/FS 1.0x 130 6.4 0.078 Φ45
VS-LTC1-130CO-45/FS 1.0x 130 6.4 0.078 Φ45
VS-LTC1.5-130-45/FS 1.5x 130 9.6 0.078 Φ43
VS-LTC1.5-130CO-45/FS 1.5x 130 9.6 0.078 Φ43
VS-LTC2-130CO-45/FS 2.0x 130 8.3 0.12 Φ45
VS-LTC2-130CO-45/FS 2.0x 130 8.3 0.12 Φ45