Ống kính Telecentric VS-TEV Series

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp VST, Sản phẩm

Thấu kính Telecentric hỗ trợ cảm biến 1.1 inch và nhiều mức độ phóng đại vật thể

Kích cỡ cảm biến 1/4”・1/3”・1/2”・1/1.8”・2/3”・1”・1.1”

Dòng VS-TEV hỗ trợ phóng đại từ 0.3x – 0.5x, 0.5x – 0.75x, 0.75x – 1x mang lại hình ảnh rõ nét và hỗ trợ đa ứng dụng.

Kích thước điểm ảnh 3.45μm

Độ sâu trường ảnh có thể điều chỉnh

Độ phóng đại cố định cao

Lá khẩu có thể khép vào mở ra nhanh chóng dễ dàng để hiệu chỉnh độ sâu trường ảnh và mức độ tương phản.

Model Mức độ phóng đại Khoảng cách hiệu dụng (mm) Khẩu độ  F/# NA Kích cỡ cảm biến
VS-TEV0305 0.3x – 0.5x 221.5 – 125.8mm 4.3 – 6.2 0.035 – 0.041 Tối đa 1.1″
VS-TEV05075 0.5x-0.75x 173.2-133.9mm 5.0-6.8 0.050-0.055 Tối đa 1.1″
VS-TEV07510 0.75x-1.0x 133.9-114.0mm 6.8-8.5 0.055-0.059 Tối đa 1.1″