Ống kính Telecentric VS-THV(1.1) Series

Posted on Posted in Ống kính camera công nghiệp VST, Sản phẩm

Tối ưu cho cảm biến 1.1 inch 12megapixel

Kích cỡ cảm biến 1/4”・1/3”・1/2”・1/1.8”・2/3”・1”・1.1”

Kích cỡ điểm ảnh lớn 3.45um

Tất cả ống kính đều hỗ trợ “Equal Object to Image Distance (O/I)”

Độ phóng đại thay đổi 0.5x/0.8x/1.0x/2.0x

Hệ thống chiếu sáng đồng trục

Hiệu chỉnh lá khẩu đóng mở để điều chỉnh độ sâu trường ảnh

MODEL Độ phóng đại Khoảng cách hiệu dụng Khẩu độ F/# NA Chiếu sáng đồng trục Kích cỡ cảm biến  
VS-THV05-80/S 0.5x 82 7.5 0.033 1.1″
VS-THV05-80CO/S 0.5x 82 7.5 0.033 1.1″
VS-THV08-80/S 0.8x 82 7.5 0.053 1.1″
VS-THV08-80CO/S 0.8x 82 7.5 0.053 1.1″
VS-THV1-80/S 1.0x 80 7.5 0.067 1.1″
VS-THV1-80CO/S 1.0x 80 7.5 0.067 1.1″
VS-THV1.5-80/S 1.5× 80 7.5 0.1 1.1″
VS-THV1.5-80CO/S 1.5× 80 7.5 0.1 1.1″
VS-THV2-80/S 2.0x 80 7.5 0.133 1.1″
VS-THV2-80CO/S 2.0x 80 7.5 0.133 1.1″
VS-THV3-80/S 3.0× 81.5 10 0.15 1.1″
VS-THV3-80CO/S 3.0× 81.5 10 0.15 1.1″
VS-THV05-150/S 0.5x 152 7.5 0.033 1.1″
VS-THV05-150CO/S 0.5x 152 7.5 0.033 1.1″
VS-THV08-150/S 0.8x 150 7.5 0.053 1.1″
VS-THV08-150CO/S 0.8x 150 7.5 0.053 1.1″
VS-THV1-150/S 1.0x 150 7.5 0.067 1.1″
VS-THV1-150CO/S 1.0x 150 7.5 0.067 1.1″
VS-THV2-150/S 2.0x 152 9.2 0.109 1.1″
VS-THV2-150CO/S 2.0x 152 9.2 0.109 1.1″