Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Chmer

Posted on Posted in Chmer
Phụ kiện khác
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
CH301 76x64x10 Upper CW-series Ceramic Isolator plate
CH302 76x64x10 Lower CW-series Ceramic isolator plate
CH303 76x64x10 Upper CW-series AWT type Ceramic isolator plate
CH304 76x64x12 Lower CW-series AWT type Ceramic isolator plate
CH401 351.624.2 Φ40×16 Lower CW-series Lower roller
CH402 Φ100/25x24T Roller CW-series Material : Urethan roller
CH403 Gear CW-series Brass gear
CH404 Φ57xΦ19x32T Roller CW-series Ceramic pinch roller
CH405 Φ57xΦ19x32T Roller CW-series Ceramic pinch roller with keyhome