Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM Chmer

Posted on Posted in Chmer
Tấm dẫn điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
CH001 Φ7xΦ0.8×22 Common CW-340.430.530.640.740.850.530S series
CH002 4140029 5x18x35 Common CW-340.430.530.640.740.850.530S series Ref.M7A350ESPTB
CH003 5x16x16 Common CW-340.430.530