Bộ điều áp SMC ARM10/11 Series

Posted on Posted in Bộ lọc khí kết hợp F.R.L
Series Model Đặc tính Kích thước ống nối Áp suất thiết lập (MPa)
ARM11A Manifold
specifications
Common air supply φ4 to φ10 0.05 to 0.7
ARM11B Manifold
specifications
Individual air supply φ4,φ6 0.05 to 0.7
ARM10 Single unit
specifications
Standard φ4,φ6 0.05 to 0.7
ARM10F Single unit
specifications
Knob front face φ4,φ6 0.05 to 0.7