Bộ lọc khí SMC AFM-A Series (Cỡ lọc 0.3 micron)

Posted on Posted in Bộ lọc khí kết hợp F.R.L

Bộ lọc tách sương Series AFM-A ( thay thế cho Series AFM trước đây)

Khả năng lọc bụi: 0.3 micron

Các model tiêu chuẩn

Bộ lọc khí tiêu chuẩn
Cổng ren AFM20 AFM30 AFM40
1/8 AFM20-01-A
1/4 AFM20-02-A AFM30-02-A AFM40-02-A
3/8 AFM30-03-A AFM40-03-A
1/2 AFM40-04-A
3/4 AFM40-06-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường đóng)
Cổng ren AFM20 AFM30 AFM40
1/8 AFM20-01C-A
1/4 AFM20-02C-A AFM30-02C-A AFM40-02C-A
3/8 AFM30-03C-A AFM40-03C-A
1/2 AFM40-04C-A
3/4 AFM40-06C-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường mở)
Cổng ren AFM20 AFM30 AFM40
1/8
1/4 AFM30-02D-A AFM40-02D-A
3/8 AFM30-03D-A AFM40-03D-A
1/2 AFM40-04D-A
3/4 AFM40-06D-A