Bộ lọc khí SMC – AF-A Series (Cỡ lọc 5 micron)

Posted on Posted in Bộ lọc khí kết hợp F.R.L

Series Bộ lọc khí AF- A  (thay thế cho Series AF trước đây)

Khả năng lọc bụi : 5 micron

Các mã sản phẩm thông dụng:

Bộ lọc khí tiêu chuẩn
Cổng ren AF10 AF20 AF30 AF40 AF50 AF60
M5x8 AF10-M5-A          
1/8   AF20-01-A        
1/4   AF20-02-A AF30-02-A AF40-02-A    
3/8     AF30-03-A AF40-03-A    
1/2       AF40-04-A    
3/4       AF40-06-A AF50-06-A  
1         AF50-10-A AF60-10-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường đóng)
Cổng ren AF10 AF20 AF30 AF40 AF50 AF60
M5x8 AF10-M5C-A          
1/8   AF20-01C-A        
1/4   AF20-02C-A AF30-02C-A AF40-02C-A    
3/8     AF30-03C-A AF40-03C-A    
1/2       AF40-04C-A    
3/4       AF40-06C-A AF50-06C-A  
1         AF50-10C-A AF60-10C-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường mở)
Cổng ren AF10 AF20 AF30 AF40 AF50 AF60
M5x8            
1/8            
1/4     AF30-02D-A AF40-02D-A    
3/8     AF30-03D-A AF40-03D-A    
1/2       AF40-04D-A    
3/4       AF40-06D-A AF50-06D-A  
1         AF50-10D-A AF60-10D-A