Bộ điều áp SMC AR-A Series

Posted on Posted in Bộ lọc khí kết hợp F.R.L

Bộ điều áp AR- A Series ( thay thế cho Series AR trước đây)

Hướng dẫn chọn mã sản phẩm:

Thường được chọn với mã bộ điều áp tiêu chuẩn + tùy chọn: đồng hồ đo áp + tùy chọn gá

Ví dụ:

1/Bộ điều áp: AR30-03-A  

2/Đồng hồ đo áp : G36-10-01 ( tương ứng với ký hiệu G -Gauge)

3/Gá L : AR32-270AS ( tương ứng với ký hiệu B-Bracket)

 AR models