Bộ lọc tách vi sương SMC AMD Series (cỡ lọc 0.01μm)

Posted on Posted in Bộ lọc khí nhánh chính

・Có khả năng lọc tinh tách, loại sương dầu và bụi (cỡ  0.01 μm hoặc lớn hơn).
・Thường được sử dụng để lọc khí chất lượng cao đầu nguồn cấp cho các thiết bị chính xác và phòng sạch.

 

MODEl

Lưu lượng dòng L/phút (ANR) tối đa ở áp suất ngõ vào 0.7 Mpa

Kích thước cổng ra

Ghi chú

AMD

150C

200

1/8, 1/4

Loại có ống đỡ

Có tùy chọn bộ xả tự động NO, NC

Có bộ chỉ thị thời giant hay lõi lọc

250C

500

1/4, 3/8

350C

1,000

3/8, 1/2

450C

2,000

1/2, 3/4

550C

3,700

3/4, 1

650

6,000

1, 1 1/2

850

12,000

1 1/2, 2

801

8,000

50(2B) mặt bích 50(2b)

901

24,000

80(3B), 100(4B) mặt bích

800

8,000

50(2B) mặt bích

Loại chân đứng riêng

900

24,000

50(2B), 80(3B), 100(4B) mặt bích

1000

40,000

100(4B), 150(6B) mặt bích