Bộ lọc khử mùi SMC – AMF Series (cỡ lọc 0.01micron)

Posted on Posted in Bộ lọc khí nhánh chính

Bộ khử mùi

Lọc khử mùi

Độ lọc thông thường: 0.01 µm

 

MODEL

Lưu lượng dòng L/phút (ANR) tối đa ở áp suất ngõ vào 0.7 Mpa

Kích thước cổng

Ghi chú

AMF

150C

200

1/8, 1/4

Loại có ống đỡ

250C

500

1/4, 3/8

350C

1,000

3/8, 1/2

450C

2,000

1/2, 3/4

550C

3,700

3/4, 1

650

6,000

1, 1 1/2

850

12,000

1 1/2, 2

801

8,000

50(2B) mặt bích 50(2b)

901

24,000

80(3B), 100(4B) mặt bích

800

8,000

50(2B) mặt bích

Loại chân đứng riêng

900

24,000

50(2B), 80(3B), 100(4B) mặt bích

1000

40,000

100(4B), 150(6B) mặt bích