Giác hút chân không cỡ lớn (Dia.32-340mm)

Posted on Posted in Giác hút chân không

Sử dụng đối với các vật lớn, nặng như thân vỏ ô tô, thiết bị CRT

Symbol Type Series Pad diameter Adapter Buffer
H Heavy-duty
(Flat with rib)
ZP φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125
H Heavy-duty
(Thin flat with rib)
ZP2 φ32,φ300,φ340
HT Heavy-duty
(Thin flat with rib)
ZP2 φ150, φ250
HW Heavy-duty
(Oval)
ZP2 30×50