Máy sấy khí SMC IDFA-E Series (Nhiệt độ khí vào max 35-40o)

Posted on Posted in Máy sấy khí
Series Nhiệt độ khí vào max Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương 3℃
Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương

7℃
Lưu lượng khí ra (m3/h [ANR] )
tại điểm đọng sương
10℃
Chất làm lạnh Cổng nối
IDFA3E 35℃
0.7MPa
12 15 17 R134a
(HFC)
Rc3/8
IDFA4E 35℃
0.7MPa
24 31 34 R134a
(HFC)
Rc1/2
IDFA6E 35℃
0.7MPa
36 46 50 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA8E 35℃
0.7MPa
65 83 91 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA11E 35℃
0.7MPa
80 101 112 R134a
(HFC)
Rc3/4
IDFA15E 35℃
0.7MPa
120 152 168 R134a
(HFC)
Rc1
IDFA22E 35℃
0.7MPa
182 231 254 R407C
(HFC)
R1
IDFA37E 35℃
0.7MPa
273 347 382 R407C
(HFC)
R1 1/2
IDFA55E 35℃
0.7MPa
390 432 510 R407C
(HFC)
R2
IDFA75E 35℃
0.7MPa
660 720 822 R407C
(HFC)
R2
IDFA100F-38 40℃
0.7MPa
960 R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-38 40℃
0.7MPa
1210 R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-38 40℃
0.7MPa
1500 R407C
(HFC)
DIN flange 80