Bộ tạo chân không SMC – ZU Series

Posted on Posted in Bộ tạo chân không
Model Đường kính ống Áp suất chân không max Lưu lượng hút tối max Lưu lượng khí tiêu thụ max Phù hợp với giác hút chân không
(mm) (kPa) [L/min(ANR)] [L/min(ANR)] (mm)
ZU05S 0.5 -84 7 14 2 – 13
ZU07S 0.5 -84 10 29 2 to 20
ZU05L 0.7 -48 12 14 2 – 13
ZU07L 0.7 -48 16 29 2 to 20

 

vaccum inject cau truc