Bộ tạo chân không SMC – ZH Series

Posted on Posted in Bộ tạo chân không

・Kích thước vòi hút: ø0.5, ø0.7, ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
・2 dạng thiết kế :  Kiểu hộp – Box type (tích hợp giảm thanh) và Kiểu ống – Body ported type

 

Series Đường kính vòi hút Lưu lượng hút tối max Lưu lượng khí tiêu thụ max Phù hợp với giác hút chân không
(mm) [L/min(ANR)] [L/min(ANR)] (mm)
ZH05 0.5 5 13 2 – 13
ZH07 0.7 12 23 2 – 20
ZH10 1 24 46 2 – 32
ZH13 1.3 40 78 2 – 50
ZH15 1.5 55 95 2 – 100
ZH18 1.8 65 150 2 – 125
ZH20 2 85 185 2 – 150

ZH series