Bộ lọc khí SMC AFD-A Series (Cỡ lọc 0.01 micron)

Posted on Posted in Bộ lọc khí kết hợp F.R.L

Bộ lọc tách siêu sương Series AFD-A ( thay thế cho Series AFD trước đây)

Khả năng lọc bụi: 0.01 micron

Các model tiêu chuẩn

Bộ lọc khí tiêu chuẩn
Cổng ren AFD20 AFD30 AFD40
1/8 AFD20-01-A    
1/4 AFD20-02-A AFD30-02-A AFD40-02-A
3/8   AFD30-03-A AFD40-03-A
1/2     AFD40-04-A
3/4     AFD40-06-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường đóng)
Cổng ren AFD20 AFD30 AFD40
1/8 AFD20-01C-A    
1/4 AFD20-02C-A AFD30-02C-A AFD40-02C-A
3/8   AFD30-03C-A AFD40-03C-A
1/2     AFD40-04C-A
3/4     AFD40-06C-A
Bộ lọc khí + tùy chọn: có bộ xả nước tự động (thường mở)
Cổng ren AFD20 AFD30 AFD40
1/8      
1/4   AFD30-02D-A AFD40-02D-A
3/8   AFD30-03D-A AFD40-03D-A
1/2     AFD40-04D-A
3/4     AFD40-06D-A